Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

ludzie złociuszcy, dejcie dobrej elektroniki, zanim mózgowie mi wypierdaczy na ścianę <w zupie siła>

July 28 2017

4868 0ed4
Reposted fromjestemzero jestemzero
1667 0eac
Reposted fromtfu tfu viajanuschytrus januschytrus
4531 6fb4 500

qpulm:

Voyage in Time (Andrei Tarkovsky, 1983)

Reposted fromLittleJack LittleJack viajanuschytrus januschytrus
3285 c615 500
Reposted fromhagis hagis

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viazelbekon zelbekon
3601 a404 500
Reposted fromjestemzero jestemzero
3455 dae3 500
Reposted fromlujek lujek viahiroshima2 hiroshima2
3282 a516
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
4639 92e6
Reposted fromjestemzero jestemzero

July 27 2017

1950 de23 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
3541 0434 500
Reposted fromtfu tfu viajanuschytrus januschytrus

July 26 2017

7636 c05e
Reposted fromLovelive Lovelive viacool-carlos cool-carlos

July 25 2017

0460 ec68
Reposted byhagistoniewszystkokosmonautamontakKryptoniteHypothermiaRekrut-Khighringonothingiseverythingdeathisjustafeeling

July 23 2017

4803 8e2f
Reposted fromkarahippie karahippie viamiejmniej miejmniej

July 21 2017

0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viajanuschytrus januschytrus

July 02 2017

Jego wiecznie napięte nerwy nie znosiły zarówno hałasów, niepunktualności, złych pogód, choroby, uczuciowego przymusu, jak i metafizyki. Klęski natomiast przyjmował ze spokojem: nie dziwiły go, czekał na nie zawsze, głęboko przecież - wbrew pozorom - przekonany o własnej nieudolności i o własnej winie. Nie oskarżał nikogo, na krótką chwilę nawet doznawał ulgi: oto brzemię spadło z niezręcznych pleców, oto wolno wreszcie wypocząć na dnie upokorzenia. Wnet jednak zaciskał zęby, dźwigał się i, obłudnie uśmiechnięty, wszczynał pogoń za nową męczarnią.
— Cudzoziemka
Reposted byavemariastanniewazkosciNieznosnysubmanKisunenoirceurnezavisandissapointedbutnotsuprisedbanshepodkreslajmniechceblantao5ranoszpieg-z-krainy-deszczowcow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl